• 26.03.2014 /
  Mens idrætsdeltagelsen er høj i Nordeuropa, er det stadig kun et mindretal i Sydeuropa, der regelmæssig dyrker motion eller idræt, viser en ny EU-undersøgelse. Danmark ligger i top internationalt.
 • 24.03.2014 /
  Ledelserne i en række større danske idrætsfaciliteter stifter en ny brancheforening med ambition om at blive talerør for og styrke vilkårene for landets tusindvis af idrætsfaciliteter.
 • dgdgdgdfg
  24.03.2014 /
  Idrættens Analyseinstitut har i forbindelse med udredningen af idrættens struktur og økonomi sendt nogle konkrete bud på udformningen af en eventuel statslig idrætspolitik.
 • 24.03.2014 /
  Danmark er rykket op i den internationale første division som værtsnation for VM-events målt på antallet af værtskaber i olympiske discipliner.
 • 24.03.2014 /
  Der er sket en kraftig udflagning af idrættens megaevents, men Europa og den øvrige vestlige verden sidder fortsat solidt på de mindre og mellemstore sportsevents, viser en Idan-analyse af alle VM-events siden 1990.
 • 20.03.2014 /
  Aarhus Universitet etablerer en ny forskningsenhed inden for idrætsjura. Sports Law Research Unit skal udfylde behovet for specialiseret viden om sportsret i en tid, hvor sporten både har stor national og international betydning.
 • dgdgdgdfg
  14.03.2014 /
  Regeringen lægger op til at fritage foreninger fra at udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV), der pålægger frivillige ekstra administrative byrder.
 • 07.03.2014 /
  Projekter og partnerskaber er omdrejningspunktet for mange initiativer på idrætsområdet i disse år. En konference sætter erfaringer på området på dagsordenen og debatterer projekter og partnerskaber som arbejdsformer i idrætten.
 • 04.03.2014 /
  Nordea-fonden afsætter i 2014 100 mio. kr. til at fremme ’det gode liv’ i byerne. Der skal bl.a. være større fokus på aktive hverdagsliv i byernes grønne områder.
 • 04.03.2014 /
  Nordea-fonden afsætter i 2014 100 mio. kr. til at fremme ’det gode liv’ i byerne. Der skal bl.a. være større fokus på aktive hverdagsliv i byernes grønne områder.
 • Af Henrik H. Brandt
  27.02.2014 /
  Videncenter for Folkeoplysning vil stille spørgsmål til etablerede strukturer og elske at efterprøve herskende antagelser om de folkeoplysende aktørers store betydning for demokrati og medborgerskab i det moderne samfund.
 • 27.02.2014 /
  Videncenter for Folkeoplysning vil stille spørgsmål til etablerede strukturer og elske at efterprøve herskende antagelser om de folkeoplysende aktørers store betydning for demokrati og medborgerskab i det moderne samfund.
 • 04.02.2014 /
  Idan har set nærmere på forskellene mellem amerikansk og europæisk fodbold oven på Super Bowl-finalen mellem Denver Broncos og Seattle Seahawks. Hemmeligheden bag den amerikanske forretningsmodel er store skattefinansierede tilskud, gennemgribende regulering og undtagelser fra konkurrencelovgivningen.
 • 04.02.2014 /
  Idan har set nærmere på forskellene mellem amerikansk og europæisk fodbold oven på Super Bowl-finalen mellem Denver Broncos og Seattle Seahawks. Hemmeligheden bag den amerikanske forretningsmodel er store skattefinansierede tilskud, gennemgribende regulering og undtagelser fra konkurrencelovgivningen.
 • Af Kulturminister Marianne Jelved
  25.10.2013 /
  Kommentar: I en direkte sammenligning med Norge og Sverige er den danske idrætsmodel klart bedst til at fastholde og tiltrække unge og voksne til foreningerne. Det bør inspirere til nærmere analyser af styrker og svagheder ved de skandinaviske idrætsmodeller

overskrift

content