Nyt center opretter netværk

dfdsfsf

13.12.2012

Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet efterlyser personer til et nyt netværk.

Det nye Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet opretter sit eget netværk, som skal samle sundheds- og idrætskonsulenter samt andre med interesse for centrets opgaver.

Netværket skal efter planen mødes tre gange årligt og vil udveksle erfaringer med implementeringen af centrets idrætslige interventioner. Samtidig skal netværket diskutere processerne og strategien omkring rekruttering og fastholdelse af borgere i sunde sportsaktiviteter.

Interesserede kan kontakte videnskabelig assistent Maria Hybholt for yderligere information, ligesom det er muligt at tilmelde sig netværket på centrets hjemmeside.

Center for Holdspil og Sundhed arbejder på at udvikle attraktive og bredt favnende træningstilbud inden for holdspillene, som kan være med til at forbedre folkesundheden. Centret er oprettet gennem en bevilling på 33 mio. kr. fra Nordea-fonden.

-bang

overskrift

content