Velkommen til Idrættens Analyseinstitut

Inklusive Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning

12.05.2014

   
   

 

 

Idrættens Analyseinstitut er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet, der har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Desuden skal instituttet analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.

Idrættens Analyseinstitut driver med virkning fra 1. januar 2011 Play the Game, som afvikler den internationale Play the Game-konference og arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Læs mere: www.playthegame.org

Instituttet har desuden på en treårig bevilling fra Kulturministeriet i årene 2013-2015 fået til opgave at udvikle og etablere Videncenter for Folkeoplysning, som især skal dække den folkeoplysende voksenundervisning, herunder bl.a. aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversitetet samt det idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, jf. folkeoplysningsloven (herunder særligt spejdere, politiske og religiøse ungdomsorganisationer). Videncenter for Folkeoplysning (www.vifo.dk) går i luften med selvstændig hjemmeside, vidensbank og nyhedstjeneste ultimo 2013 eller primo 2014.

Idrættens Analyseinstitut, Play the Game og Videncenter for Folkeoplysning har fælles bestyrelse, ledelse og økonomi, men har selvstændige profiler og indsatsområder.

Instituttets overordnede mission:

  • Skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt.
  • Analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning.
  • Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.
  • Afholde den internationale Play the Game-konference for en dansk og international målgruppe af mediefolk, forskere og idrætsledere med passende mellemrum med bl.a. aktuelle idrætspolitiske emner på programmet.
  • Gennem Play the Game-konferencen og instituttets øvrige virksomhed styrke idrættens etiske værdigrundlag og arbejde for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.
  • Etablere og udvikle et Videncenter for Folkeoplysning med en selvstændig analyse- og formidlingsprofil.

Instituttet ledes af en bestyrelse på otte personer udpeget af kulturministeren. Den daglige ledelse varetages af instituttets direktør.

Instituttet finansieres gennem en årlig grundbevilling på p.t. 5,528 mio. kroner (2012-2013) fra Kulturministeriet til Idrættens Analyseinstitut/Play the Game. I årene 2013-2015 har instituttet desuden en årlig bevilling fra Kulturministeriet på to mio. kr. til etablering og udvikling af Videncenter for Folkeoplysning.

Dertil kommer indtægter fra rekvirerede opgaver, eksterne projektbevillinger og anden indtægtsdækket virksomhed. Instituttet har formelle samarbejder om ph..d-stipendiater m.m. med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet og Institutionen idrottsvetenskap ved Malmö Universitet.

Mere information

 
 
Læs Kulturministeriets grundlag for Idrættens Analyseinstitut

Se instituttets vedtægter

Årsrapport for perioden 1. juni 2004 - 31. december 2005
Årsrapport for 2006
Årsrapport for 2007
Årsrapport for 2008
Årsrapport for 2009
Årsrapport for 2010
Årsrapport for 2011
Årsrapport for 2012

overskrift

content